Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Mike Éva

Weblap: https://www.mikeeva.hu/

Email címe: megoldas.coaching@gmail.com

 1. Alapvető rendelkezések
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („PTK”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 1. Az adatkezelés célja, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek és mi alapján teszem ezt. A közérthetőséget biztosítása érdekében felsorolom a jogszabályi előírásokat.

 1. Szerzői jogi nyilatkozat

Amennyiben másképp nem kerül jelölésre a mikeeva.hu honlap teljes tartalma szerződi jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI.tv. alapján) annak bárminemű – akár részleges – másolásához is előzetes írásbeli engedélyem szükséges.

 • Adatkezelési tájékoztató

A mikeeva.hu szerzőjeként én vagyok a honlapon megadott adatok adatkezelője is. Az I. pontban megtalálhatóak a pontos adataim, elérhetőségem. A honlapomon megadott adatokat kizárólag előzetes hozzájárulással összhangban használom, engedély nélkül nem adom ki harmadik félnek és nem küldök semmit kéretlenül.

Az általam kezeltadatok és az adatkezelés módja:

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A „Kapcsolat” menőpont alatt üzenetet lehet nekem küldeni név és email cím megadásával. Az adatokat (név, email cím) csakis válasz üzenet küldésére használom fel és a továbbiakban nem tárolom.

 • Biztonsági intézkedések

Vállalkozásomban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés, a téves nyilvánosságra hozatal vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Weboldalamon mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazok. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatkörét, céljait és a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis ebben kétség vagy kérdés merülne fel a

megoldas.coaching@gmail.com email címre várom az észrevételeket.

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Mike Éva

Weblap: https://www.mikeeva.hu/

Email címe: megoldas.coaching@gmail.com

 1. Alapvető rendelkezések
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („PTK”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 1. Az adatkezelés célja, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereim átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek és mi alapján teszem ezt. A közérthetőséget biztosítása érdekében felsorolom a jogszabályi előírásokat.

 1. Szerzői jogi nyilatkozat

Amennyiben másképp nem kerül jelölésre a mikeeva.hu honlap teljes tartalma szerződi jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI.tv. alapján) annak bárminemű – akár részleges – másolásához is előzetes írásbeli engedélyem szükséges.

 • Adatkezelési tájékoztató

A mikeeva.hu szerzőjeként én vagyok a honlapon megadott adatok adatkezelője is. Az I. pontban megtalálhatóak a pontos adataim, elérhetőségem. A honlapomon megadott adatokat kizárólag előzetes hozzájárulással összhangban használom, engedély nélkül nem adom ki harmadik félnek és nem küldök semmit kéretlenül.

Az általam kezeltadatok és az adatkezelés módja:

 1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A „Kapcsolat” menőpont alatt üzenetet lehet nekem küldeni név és email cím megadásával. Az adatokat (név, email cím) csakis válasz üzenet küldésére használom fel és a továbbiakban nem tárolom.

 • Biztonsági intézkedések

Vállalkozásomban megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés, a téves nyilvánosságra hozatal vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Weboldalamon mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazok. A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatkörét, céljait és a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis ebben kétség vagy kérdés merülne fel a

megoldas.coaching@gmail.com email címre várom az észrevételeket.