Női vezetők

A karrier út még mai is elsősorban a férfiak számára  nyitott. A női érvényesülést még mindig elvárások befolyásolják. Korábban a nők választottak karrier és család között, vagy időben választották szét a különböző szerepeket. Mivel ma már egyre több a diplomás nő, ők egyszerre akarnak mindkét területen érvényesülni. A válások számának növekedésével sok esetben családfenntartóként más lehetőségük nem is akad. Hazánkban az általános vélekedés szerint a háztartás, gyermek nevelés elsősorban női feladat, így a női vezetőkkel szemben sok az előítélet. A vezetői szerepekhez tartozó klasszikus elképzelések, hogy a jó vezető domináns, asszertív, időnként agresszív, versengő. Ezzel szemben az elvárt női viselkedés, a gondoskodó, harmonizáló, empatikus, együttműködő. Ezek könnyen ellentmondásként csapódnak le a nőkben, nehezítve a szakmai érvényesülést.

Kutatások azt bizonyítják, hogy minél magasabb vezetői szintet nézünk, annál kevesebb női vezetőt találunk. Ez az un. üvegplafon-jelenség, mely szerint a nők, a szervezeti hierarchia csak egy szintjéig képesek eljutni. Sokszor olyan területen vállalnak vezető szerepet, amely nem ellentétes a női szerepeikkel. Ezeken a területeken viszont sok esetben véges az előre jutási lehetőség. Ez az üvegfal-jelenség. Valamint az is sokszor megfigyelhető, hogy egy alapvetően nők által dominált pályán is gyakran férfi a vezető. A nők számára alapvető kérdés, hogy mennyi lehetőségük van ebben a környezetben felső vezetői pozícióra és ezt hogyan tudják összeegyeztetni egyéb szerepeikkel.

Ez önismereti, önbecsülési kérdésekkel kezdődik. Akarok-e egyáltalán vezető lenni? Össze tudom-e egyeztetni a különböző szerepeket? Kinek akarok megfelelni? Kinek inkább? Sikerülni fog? Mi a célom? Melyek azok az erősségeim, amelyek a cél eléréséhez hozzásegítenek?

A nők többsége családok, gyermekeket szeretne. Ezért hosszú távú karrier tervezésre van szükséges. A női életpálya általában több szakaszból áll, a gyermekek előtti, a kisgyermekes és a gyermekek felnövése utáni szakaszra bomlik. Ezek a változások sokszor átmenet nélküli nagy ugrások. Komoly kérdés, hogy hogy alakítsák pályájukat, az aktuális élethelyzethez. Ne legyenek irreális elvárásaik. A különböző időszakokban melyek a prioritások.

Kik azok, akikre számíthatnak? Kapcsolatokat kell építeniük. Hogyan érvényesítsék érdeket, hogy ne tűnjenek önzőnek, agresszívnek, ne vegyenek fel olyan maszkulin tulajdonságokat, amelyek ellenérzést keltenek környezetükben.

Milyen családi támogatásra számíthatnak. Meg tudják-e osztani az otthoni felelősséget? El tudják-e fogadni a segítséget?

Stressz kezelés melyek a fő stresszorok? Mi váltja ki ezeket? Mennyiben okoznak nehézséget? Mivel lehet őket feloldani?

Milyen szerepei vannak és ezeket hogy tudja összehangolni? Hogy tud a háztartás, család és egyéb szerepek között egyensúlyt teremteni?

Énidő. Mit csinál pihenés, lazításképpen? Hogy tudja ezt beilleszteni napi, heti rendjébe? Mennyi lehetősége van erre?

  • Akarok egyáltalán vezető lenni?
  • Mi a célom?
  • Melyek az erősségeim?
  • Hogy egyeztessem össze a munkát a családdal?
  • Kire számithatok?
  • El fognak fogadni vezetőnek?
  • Hogy tartsam meg a nőiességemet határozott vezetőként?