Önismeretfejlesztés

Az önismeret önmagunk megértésére irányul. Azt jelenti, hogy a személynek teljesíthető képe van önmagáról, lehetőségeiről, személyiségéről, viselkedéséről, hatteréről, helyesen ítéli meg a kapcsolatait, azok hatásait.

Az önismeret életünk során folyamatosan változik, ahogy egyre többet tudunk önmagunkról, egyre több emberrel kerülünk kapcsolatba.

Valóságos önismerettel rendelkező ember sikeresebben oldja meg a problémáit, jobban kezeli konfliktusait, kapcsolatait, kudarcokat könnyebben dolgozza fel és áll újra talpra. Könnyebben talál új célt. Az önismeret az alapja a körülöttünk levő emberek megismerésének is. Segíti az önmegvalósításunkat is.

Önismeretünket a saját tapasztalataink és a környezet visszajelzése támogatja. Tehát ez egy fejlődő és fejleszthető képesség. Az fejlődés eredménye egy egységes énfogalom és a helyes önértékelés.

Fejleszthető egyénileg, csoportosan. Az eredmény eléréséhez szükséges önmagunk elfogadása, cselekedeteinkért való felelősségvállalás, őszinteség, empátia.

Az önismeret különböző szinteken valósulhat meg:

  1. az adottságokról és a képességekről való tudás szintje. Ez a szerzett képességeinket jelenti. Felszínes szint.
  2. A ránk korábban ható élmények. Ez a viselkedés és a szándékok összhangja is. Cselekedeteink mennyire felelnek meg a vágyainknak. Történeti szint.
  3. Hogyan tudunk megfeleli a velünk szemben támasztott elvárásoknak. Milyennek látnak mások. Társas szint.

Az önismeret az egyik leggyakoribb téma a coachingban. Bár valamennyi csoaching helyzet feltételez bizonyos önismeretet, de lehetőséget is ad az önismereti munkára.

A helyesen elvégzett önismereti munka módot a helyes önértékelésre és a megfelelő önbizalomra.

Az önbizalom velünk születik. A kicsi gyerekek kétségek nélkül, nyitottan élnek. Azután környezetünk gátakat, korlátokat szab nekik. Ilyenek a minket körülvevő világ, család, iskola, kulturális hatások. Ezek hatással vannak felnőttkori önbizalmunk kialakulására. Felnőtt korra egyre több ember küzd önértékelési gondokkal.

Az önbizalom céljaink elérésének a hite. A lehetőségeink korlátja a képzeletünk. Bármi lehetsz, amit el tudsz képzelni. Mindez azon múlik, hogy milyen jövőt képzelünk el magunknak.

  • Ki vagyok én?
  • Mi az amit akarok?
  • Mi lennék, ha nem az lennék, aki vagyok?
  • Melyek a legfontosabb értékek az életemben?
  • Mire vagyok képes?