Személyiség tipológia

Személyiségünk a testi, lelki tulajdonságok összessége, amely meghatározza viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzéseinket.

Freud szerint a személyiségnek három befolyásolási területe különíthető el:

 • Ösztönén: öröklött, tudattalanban levő lelki tartomány
 • Én: közvetít az ösztönén és a Felettes én között, a belső valóság és a külvilág között
 • Felettes én: szülői hatásra alakul ki. Képviseli az erkölcsöt, a lelkiismereti funkciókat és a hagyományokat.

Az Ösztönén az alapkarakterünk, természetes viselkedési stílusunk. A Felettes én pedig szocializációs folyamat eredménye. A szocializáció az ember élete végéig tart, melynek során társadalmi normákat, együttélési szabályokat, szokásokat sajátítunk el.

Azt, hogy az embereket típusokba soroljuk és ezeket a típusokat felismerjük ősi törekvése az embereknek.

Az első olyan típustant, amelynek fogalmai ma is használjuk Hippokratész dolgozta ki, majd Galénosz dolgozta át.

 • Szangvinikus: könnyen, gyorsan keletkező érzelmi reakciók, amelyek gyorsan lecsillapodnak, kedélyes, barátságos, gyors mozgású, felfogású ember, akiből árad az életked.
 • Kolerikus: könnyen, gyorsan keletkező érzelmi reakciók, amelyek sokáig tartanak, így indulatai könnyen elragadják. Határozott, nyílt tekintetű ember, akinek megjelenése tetterőt fejez ki.
 • Melankólikus: érzelmi reakció lassan, nehezen keltődnek fel, tartósak és fokozódnak. Főleg a bánat, a szomorúság és a levertség érzése tartós nála. Nehezen dönt, arckifejezése gondterhet.
 • Flegmatikus: érzelmi reakciói lassan, nehezen jönnek létre és nem tartósak. Kiegyensúlyozott, nyugodt, egykedvű emberek. Tekintetük, megjelenésük egykedvű, kifejezéstelen.

Kretschmer testalkati típustana szerint az emberek:

 • Piknikus
 • Atletikus
 • Leptoszom

típusba tartoznak.

Jung nyolc lélektani típust különböztetett meg pszichológiai beállítódás és tudatosság funkciói alapján.

Pszichológiai beállítódás:

 • extraveltált
 • introveltárt

Tudatosság funkciók:

 • gondolkodás
 • érzés
 • érzékelés
 • intuició

A valóságban ezek sosincsenek egyformán kifejlődve az emberekben. Általában van egy fő funkció és a többi háttérbe szorul. A kettő kombinációjából jön össze a nyolc lélektani típus.

 • Hogyan jellemeznéd magad?
 • Mit tartasz életed legnagyobb sikerének?
 • Mi az álmod?
 • Mit sajnálsz legjobban az életedben?
 • Melyik a kedvenc könyved?